Broederschap Weert

      Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert


    
Klik op de foto voor een vergroting    

==========================================================

7 mei opening Meimaand en 13 mei 100 jaar Maria van Fatima

Op zondag 7 mei wordt in de Dekenale St. Martinuskerk van Weert de Meimaand Mariamaand geopend. Op zaterdag 13 mei wordt herdacht dat 100 jaar geleden Maria verscheen aan herderskinderen in het Portugese Fatima. Hulpbisschop De Jong zal aanwezig zijn bij deze viering met het bidden van de rozenkrans. Iedereen is van harte welkom.

Meimaand

Op 7 mei wordt de Meimaand feestelijk geopend met een H. Mis om 10.00 uur in de St. Martinuskerk. De pages, bruidjes, Mariadraagsters en de Broedermeesters brengen Maria hulde. Het Groot St. Martinuskoor zingt de Missa Festiva van A. Lesbordes. Na afloop van de H. Mis wordt, zoals gebruikelijk, de bloemenkrans onder het Mariabeeld buiten aan de kerk opgehangen. Aansluitend is iedereen welkom bij de zusters Birgittinessen in de Maasstraat om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Ook de zondagen 21 en 28 mei is de Broederschap present tijdens de H. Mis.

100 jaar Onze-Lieve-Vrouwe van Fatima

Op 13 mei 2017 is het precies 100 jaar geleden dat Maria aan drie herderskinderen in Fatima (Portugal) is verschenen. In totaal is ze 6 keer aan de kinderen verschenen, in de aanwezigheid van een steeds grotere groep belangstellenden. Een van de dingen die Maria onder de aandacht bracht, was het bidden van de rozenkrans voor herstel van de wereldvrede. Een onderwerp dat in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog heel actueel was, maar nu nog steeds is.

Op zaterdag 13 mei aanstaande wordt stilgestaan bij 100 jaar Fatima met een bijzondere bijeenkomst in de dekenale kerk. Hulpbisschop De Jong, deken Franken en leden van de Broederschap en het Draagstersgilde zijn aanwezig bij het bidden van de rozenkrans. Monseigneur De Jong zal vertellen over het belang van de verschijningen in Fatima.

Ieders deelname is van harte welkom bij deze speciale bijeenkomst op zaterdag 13 mei aanstaande van 11.45 uur tot 12.30 uur bij het Maria-altaar in de St. Martinuskerk.

==========================================================

De Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert geeft met leedwezen kennis van het overlijden van haar geachte confrere de heer

Ber Moonen

Confrere van de Broederschap

Vanaf 1998 heeft Ber als lid van de Broederschap gefungeerd. Hij heeft daarbij zijn talenten en vriendschap ten volle aan de Broederschap en haar leden betuigd. Zijn verering voor Onze Lieve Vrouwe van Weert was daarbij leidend. Zijn bijdrage aan de Broederschap wordt door ons bijzonder gewaardeerd. Wij zijn hem daarom veel dank verschuldigd.

Namens de leden van de Broederschap,        Namens het Maria-Draagstersgilde,

Theo Jongeling, proost h.t.                            Maria Vossen-Steijvers

==========================================================

Nieuwsbrief
Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van april 2017 lezen
                                                 

==========================================================

Zondag 29 januari: Maria Lichtmis

Op zondag 29 januari wordt in de Dekenale St. Martinuskerk van Weert Maria Lichtmis gevierd. Deze plechtige hoogmis, waarin ook een kaarsenprocessie door de kerk zal plaatsvinden, begint om 10.00  uur. Het Groot Sint Martinuskoor zingt Missa in G. van A. Caldara. Verder zijn aanwezig het Draagstersgilde, pages, bruidjes en de Venerabele Broederschap. Iedereen is van harte welkom.

Eigenlijk heet Maria Lichtmis 'de opdracht van Jezus in de Tempel'. Bij de evangelist Lucas kunt u lezen dat Maria en Jozef hun eerstgeboren zoon Jezus Christus veertig dagen na de geboorte naar de tempel brachten om Hem aan God op te dragen. De oude Simeon die in de tempel aanwezig was, noemde Jezus 'een Licht voor de heidenen'. Vandaar dat het feest met veel (kaars)licht werd gevierd. In geschriften uit 383 is al melding gemaakt van de viering van dit feest. Omdat het met veel (kaars)licht omgeven was, heette het in de volksmond al snel 'Maria Lichtmis'. De eigenlijke viering van Maria Lichtmis is op 2 februari.

 

==========================================================

Nieuwsbrief
Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van winter 2017 lezen
                                                 

=================================================================

Wilt u al onze activiteiten weten? Klik op: 
Activiteiten 2017

Geschiedenis

Om de devotie tot Maria te bevorderen, werd in 1404 de Broederschap van Onse Lieve Vrouwe tot Weert opgericht door de Heer van Horne  en pastoor Willem van Cranendonc. Deze broederschap was/is een vereniging van gelovigen onder kerkelijk toezicht. De gelovigen verplichtten zich tot een bepaalde devotie of liefdewerk en luisterden de openbare eredienst op.

Lees meer   |   

Vaste jaarlijkse Mariafeesten in de Dekenale Sint Martinuskerk

 

De broederschap viert jaarlijks de volgende Mariafeesten in de Dekenale Sint Martinuskerk van weert: 08 december: Onbevlekte Ontvangenis, 02 februari: Maria Lichtmis, 25 maart: Maria Boodschap, 15 augustus: Maria Ten Hemelopneming, 08 september: Maria Geboorte. 


Beveiligd inloggen voor leden


Hieronder kunnen
leden beveiligd inloggen. Hiervoor heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Neem hiervoor contact op met Gert-Jan.

 

                             
 

Home

Maria draag je altijd bij je!


Openingstijden Sint Martinuskerk:

Dinsdag t/m vrijdag: 11.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur
Zondag: 14.00-16.00 uur
www.sintmartinuskerk.nl