Broederschap Weert

      Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert


    
Klik op de foto voor een vergroting    

 

Zondag 29 januari: Maria Lichtmis

Op zondag 29 januari wordt in de Dekenale St. Martinuskerk van Weert Maria Lichtmis gevierd. Deze plechtige hoogmis, waarin ook een kaarsenprocessie door de kerk zal plaatsvinden, begint om 10.00  uur. Het Groot Sint Martinuskoor zingt Missa in G. van A. Caldara. Verder zijn aanwezig het Draagstersgilde, pages, bruidjes en de Venerabele Broederschap. Iedereen is van harte welkom.

Eigenlijk heet Maria Lichtmis “de opdracht van Jezus in de Tempel”. Bij de evangelist Lucas kunt u lezen dat Maria en Jozef hun eerstgeboren zoon Jezus Christus veertig dagen na de geboorte naar de tempel brachten om Hem aan God op te dragen. De oude Simeon die in de tempel aanwezig was, noemde Jezus “een Licht voor de heidenen”. Vandaar dat het feest met veel (kaars)licht werd gevierd. In geschriften uit 383 is al melding gemaakt van de viering van dit feest. Omdat het met veel (kaars)licht omgeven was, heette het in de volksmond al snel “Maria Lichtmis”. De eigenlijke viering van Maria Lichtmis is op 2 februari.

 

==========================================================

Nieuwsbrief
Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van winter 2017 lezen
                                                 

=================================================================

Wilt u al onze activiteiten weten? Klik op: 
Activiteiten 2017

Geschiedenis

Om de devotie tot Maria te bevorderen, werd in 1404 de Broederschap van Onse Lieve Vrouwe tot Weert opgericht door de Heer van Horne  en pastoor Willem van Cranendonc. Deze broederschap was/is een vereniging van gelovigen onder kerkelijk toezicht. De gelovigen verplichtten zich tot een bepaalde devotie of liefdewerk en luisterden de openbare eredienst op.

Lees meer   |   

Vaste jaarlijkse Mariafeesten in de Dekenale Sint Martinuskerk

 

De broederschap viert jaarlijks de volgende Mariafeesten in de Dekenale Sint Martinuskerk van weert: 08 december: Onbevlekte Ontvangenis, 02 februari: Maria Lichtmis, 25 maart: Maria Boodschap, 15 augustus: Maria Ten Hemelopneming, 08 september: Maria Geboorte. 


Beveiligd inloggen voor leden


Hieronder kunnen
leden beveiligd inloggen. Hiervoor heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Neem hiervoor contact op met Gert-Jan.

 

                             
 

Home

Maria draag je altijd bij je!


Openingstijden Sint Martinuskerk:

Dinsdag t/m vrijdag: 11.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur
Zondag: 14.00-16.00 uur
www.sintmartinuskerk.nl